Jak pracujemy


Podstawą naszej filozofii jest założenie, że każde dziecko jest indywidualnością, do której my jako wychowawcy musimy dostosować zarówno sposób pracy, jak i samych siebie tak, aby mogło się ono rozwijać w jak najlepszym kierunku. 

Zgodnie z założeniami inteligencji wielorakiej H. Gardnera człowiek posiada osiem typów inteligencji. W swojej pracy dążymy do tego, aby dziecko rozwijało się w sposób harmonijny. Układając harmonogram dnia, proponujemy takie gry i zabawy, aby pomóc dziecku na zrównoważony rozwój we wszystkich sferach, nie zaniedbując przy tym jego naturalnych predyspozycji oraz zainteresowań, które z nami jest w stanie pogłębić.

Praktykowane przez nas kierunki pracy z dziećmi:

  • Motoryka – to sprawność ruchowa dziecka, ale również umiejętność manipulowania przedmiotami. Kładziemy duży nacisk na zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w budynku, bo sprawne ciało to podstawa do rozwoju innych kompetencji u dziecka. Ale rozwijamy również sprawność ręki poprzez rysowanie, układanie, ugniatanie, itp. 
  • Wrażliwość na otaczający nas świat – to naturalne zainteresowanie dzieci światem roślin i zwierząt, życie zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym. Chodzimy na spacery, podczas których obserwujemy zmieniającą się przyrodę, przyglądamy się mrówce dźwigającej igłę sosny i zastanawiamy się skąd ma tyle siły. Robimy proste doświadczenia podczas których próbujemy zrozumieć różne zjawiska przyrody, np. dlaczego śnieg się topi.
  • Wrażliwość muzyczna – to słuchanie muzyki, rozpoznawanie rytmu, śpiewanie piosenek, rozpoznawanie emocji niesionych przez dźwięki, wyrażanie muzyki poprzez taniec, rysunek, itp. Nasze dzieci biorą udział w zajęciach rytmicznych, śpiewają piosenki, słuchają muzyki, tańczą.
  • Matematyka i logika – to dokładność, systematyczność, rytm dnia, uporządkowane otoczenie. W rozwijaniu tej sfery pomogą nam zabawy mające na celu uczenie orientacji w przestrzeni, w schemacie własnego ciała, porównywanie kształtów, przedmiotów, układanki geometryczne, itp.
  • Umiejętności językowe – rozwój tej sfery wspomaga czytanie bajek, wzbogacanie słownictwa, stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi, uważne słuchanie dziecka.
  • Sfera wizualno-przestrzenna – to wyobraźnia, umiejętność tworzenia wizji, obrazów, orientacja w przestrzeni. Tutaj znakomicie sprawdzają się wszelkiego rodzaju zadania plastyczne i konstrukcyjne, zabawy mające na celu orientację w przestrzeni.
  • Kompetencje społeczne – to umiejętność funkcjonowania w grupie, przestrzegania zasad w niej panujących, ale również nawiązywanie przyjaźni, umiejętność wspólnej zabawy. Opiekunka sukcesywnie i miarowo uczy dzieci wspólnego życia, poszanowania dla siebie i innych, respektowania praw kolegów i koleżanek.
  •  Sfera emocjonalna – to trudna nauka rozpoznawania i radzenia sobie z własnymi emocjami. Uczymy się rozpoznawać emocje swoje i innych, próbujemy radzić sobie z negatywnymi uczuciami takimi jak gniew, smutek, złość. Sięgamy do bajek by zobaczyć jak radzą sobie ich bohaterowie w trudnych sytuacjach i staramy się radzić z własnymi.

Przedstawiona przez nas lista zajęć dydaktycznych, metod pedagogicznych oraz zabaw to nie wszystko, co możemy zaproponować zarówno Wam Drodzy Rodzice, jak i Waszym pociechom. Kreatywność naszej załogi w połączeniu z wyobraźnią dzieci jest nieograniczona.

Mobirise
Adres

ul. Mazowiecka 60 
30 - 019 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
519  602 823 

e-mail: mazowiecka@zielonawyspa.
                                                          edu.pl

Mobirise

HTML Website Creator