Aktualności

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

WRZESIEŃ 2021

SÓWKI27.09 (poniedziałek), godz. 17.00 – 18.00;
WIEWIÓRKI27.09 (poniedziałek), godz. 17.00 – 18.00;
JEŻYKI28.09 (wtorek), godz. 17.00 – 18.00;
NIEDŹWIADKI 27.09 (poniedziałek), godz. 17.00 – 18.00.

13.09-17.09.2021

10 września 2021

NIEDŹWIADKI 
II. Krąg tematyczny: Jestem w przedszkolu 

W tym tygodniu będziemy poznawać siebie nawzajem, naszą salę, szatnie oraz ogród przedszkolny. Spędzimy czas na integrowaniu się- poznamy i utrwalimy imiona naszych koleżanek i kolegów. Wspólnie ustalimy kodeks zasad, który będzie obowiązywał w naszej grupie. Rozmawiać będziemy na temat stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi- sformułujemy listę „magicznych słów”. Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Zaznajomimy się z wybranymi znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną oraz pasami dla pieszych- zebrą. Do grupowych zabaw w kole wykorzystamy chustę animacyjną oraz piłki i balony. Nauczymy się piosenki „Wesoła powitanka”.   

SÓWKI
II. Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola

W tym tygodniu przypomnimy i utrwalimy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wyruszymy na pobliskie skrzyżowanie, aby obserwować ruch pieszych, pojazdów oraz znaki drogowe. Przejdziemy na drugą stronę ulicy, aby w praktyce zastosować zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Zapoznamy się z podziałem znaków drogowych przy okazji utrwalając znajomość figur geometrycznych. Nauczymy się również "Piosenki o ruchu drogowym". Powtórzymy sobie numery alarmowe oraz wygląd pojazdów uprzywilejowanych. Będziemy też dużo się ruszać przy okazji zabaw ruchowych w sali i na przedszkolnym placu zabaw.

JEŻYKI
II. Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola

Podczas wycieczki do pobliskiego parku przypomnimy sobie jak poprawnie korzystać z przejścia dla pieszych. Poznamy znaki drogowe i nauczymy się je rozróżniać. Przypomnimy sobie nazwy figur geometrycznych. Układanie historyjki obrazkowej pomoże nam zrozumieć jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Sygnalizator świetlny okaże się naszym dobrym przyjacielem.

WIEWIÓRKI
II. Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola

Wiewiórki w dalszym ciągu będą poznawać zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Nauczymy się piosenki o znakach drogowych, wybierzemy sie na spacer na skrzyżowanie, będziemy szukać znaków drogowych w naszym otoczeniu.

GRUPA NIEDŹWIADKI

Dzieci stworzyły własne Niedźwiadki, które są symbolem grupy. 

Praca została wykonana farbami, wykorzystano także elementy wycinanki. 

Najmłodsza grupa spędzała czas na poznawaniu się i integrowaniu wykorzystując chustę animacyjną. 

GRUPA SÓWKI

Spacer w okolicy przedszkola i do pobliskiego parku. Poznawanie otoczenia i zrobienie wspólnego bukietu.

"Kontrakt grupowy" - ustalenie i spisanie kontraktu. Zatwierdzenie go przez dzieci poprzez odcisk palca.

GRUPA JEŻYKI

Sudoku matematyczne - utrwalanie cyfr z zakresu od 1 do 20.

Pajęcza sieć - zabawa integracyjna.

"Co kojarzy nam się z wakacjami" - burza mózgów.

GRUPA WIEWÓRKI

Wykonanie sygnalizacji świetlnej. 

Wiewiórki stworzyły grupową makietę ulicy. 

6.09-10.09.2021

6 września 2021

NIEDŹWIADKI 
I. Krąg tematyczny: Jestem w przedszkolu 

W tym tygodniu będziemy poznawać siebie nawzajem, naszą salę, szatnie oraz ogród przedszkolny. Spędzimy czas na integrowaniu się- poznamy i utrwalimy imiona naszych koleżanek i kolegów. Wspólnie ustalimy kodeks zasad, który będzie obowiązywał w naszej grupie. Rozmawiać będziemy na temat stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi- sformułujemy listę „magicznych słów”. Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. Zaznajomimy się z wybranymi znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną oraz pasami dla pieszych- zebrą. Do grupowych zabaw w kole wykorzystamy chustę animacyjną oraz piłki i balony. Nauczymy się piosenki „Wesoła powitanka”.   

SÓWKI
I. Krąg tematyczny: Jestem przedszkolakiem

W tym tygodniu będziemy zapoznawać się z nową salą i organizacją pracy w nowym roku przedszkolnym. Na początku powspominamy wakacje i podzielimy się wrażeniami z pierwszych dni w przedszkolu. Będzie dużo zabaw integracyjnych, dzięki którym lepiej się poznamy. Ustalimy też kontrakt grupowy, który każdy zatwierdzi odciskiem palca, zobowiązując się do jego przestrzegania. Pójdziemy na spacer w okolice przedszkola i do pobliskiego parku, aby lepiej poznać nasze otoczenie. Przypomnimy sobie również, jak ważne jest używanie słów dziękuję, przepraszam i proszę. Ustalimy też zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy, zarówno w sali, jak i na przedszkolnym placu zabaw. Nauczymy się także piosenki na powitanie przedszkola. Będzie dużo ruchu, śpiewu i dobrej zabawy.

JEŻYKI
I. Krąg tematyczny: Jesteśmy w przedszkolu

W tym tygodniu Jeżyki będą miały okazje poznać się na nowo. Podczas zajęć integracyjnych i ruchowych przypomną sobie najważniejsze zasady jakie panują w naszej grupie. Dowiemy się, kto zmienił się podczas wakacji ze względu na swój wygląd a może ktoś ze względu na zachowanie? Kilka zębów mniej? To na pewno nie mały powód do dumy  A słowa PROSZĘ, DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM na nowo zagoszczą w naszej sali.

WIEWIÓRKI
I. Krąg tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola

Przypomnimy sobie zasady obowiązujące podczas wyjść ze zwróceniem uwagi na znaki drogowe, wyruszymy na spacer w poszukiwaniu znaków drogowych, omawiać będziemy sytuacje bezpieczne i niebezpieczne podczas zabawy, wykonamy tematyczną pracę plastyczną. Przypomnimy sobie figury geometryczne i będziemy ich szukać w najbliższym otoczeniu. Nauczymy się piosenki "Światła drogowe".

GRUPA  NIEDŹWIADKI

             

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego "Ranczo Artemidy"-
dzieci brały udział w karmieniu i pielęgnacji zwierząt gospodarskich, a także dowiedziały się o dawniej.

GRUPA JEŻYKI

Gra w Jengę: wspieranie motoryki małej i precyzji ruchów.

 Przejażdżka na koniu podczas wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego.

Przygotowanie prezentu
z okazji Dnia Taty,
ćw. małej motoryki. 

GRUPA SÓWKI                Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego "Ranczo Artemidy".

GRUPA WIEWÓRKI

Letnia praca plastyczna: malowanie puszystą farbą.

Wycieczka do mini-zoo w Izdebniku: 

poznajemy zwierzęta, dowiadujemy się, jak powstaje miód.

Samodzielne wykonywanie kartek okolicznościowych z okazji Dnia Taty: wszechstronne ćw. motoryki małej.                  

GRUPA NIEDŹWIADKI

         

Trening rachowania, wykonywanie zadań z treścią, przeliczanie elementów 

przy użyciu różnorodnych liczydeł i liczmanów.

GRUPA JEŻYKI

Zabawa dydaktyczna
w  lodziarnię: 

badanie korelacji pomiędzy większą ilością produktu i jego wyższą ceną. 

Tworzenie gier planszowych.    

Ćwiczenie równowagi i koordynacji z użyciem ławeczki.

Obserwacja dojrzewających truskawek na rabatce grupowej. 

GRUPA SÓWKI

Zabawa ruchowa "Bitwa taneczna".

Konstruowanie pojazdów z figur geometrycznych .

"Lato"- praca plastyczna wykonywana farbami.

"Gdzie pojadę na wakacje": zabawa dydaktyczna.

GRUPA WIEWÓRKI

Ćwiczenie rozumienia poleceń, klasyfikacja pojazdów wg sposobów poruszania.             

"Tunel": zabawa ruchowa wg Metody Ruchu Rozwijającego.

Układanie historyjki obrazkowej pt. "Burza", opisywanie obrazka, ćwiczenie umiejętności budowania zdań.

Przypominamy sobie zasady bezpiecznej zabawy w różnych miejscach.

"Restauracja"- zabawa dydaktyczna w ogrodzie.

GRUPA NIEDŹWIADKI

Obserwacja upraw w ogrodzie i opisywanie zachodzących w nim zmian .

 


Przedszkolna olimpiada "Matematyka i ruch".

GRUPA JEŻYKI

Kształtowanie intuicji               geometrycznej 

poprzez poznawanie dotykowe figur i konstruowanie ich na geoplanie. Poznawanie ziół i ich wyglądu, zapachu, zastosowania. Wykonywanie zespołowych prac utrwalających wiadomości. 

Zabawy ruchowo- matematyczne podczas olimpiady.

GRUPA SÓWKI

Zabawa doświadczalna
z użyciem owoców i warzyw pt. "Co pływa, a co tonie".  

 


      "Na łące"-zabawa ruchowa i relaksacyjna. 

Olimpiada sportowo-matematyczna:

 zabawy ruchowe doskonalające umiejętności matematyczne poprzez ruch, 

przeliczanie, koordynacja ruchowa, równowaga, planowanie ruchu.

Spacer do parku w poszukiwaniu oznak lata.

GRUPA WIEWÓRKI

             Zabawa matematyczna: przeliczanie elementów, dopasowywanie do cyfry, wdrażanie do rozpoznawania obraxu graficznego cyfr od 1 do 4, dodawanie elementów. 

Wyszukiwanie ilustracji owoców i warzyw, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

Olimpiada ruchowo-matematyczna: doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikacji, koordynacji ruchowej.

GRUPA NIEDŹWIADKI

GRUPA JEŻYKI

Zabawy w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka.

                     Uzupełnianie     "Kalendarza Przeżyć"- 

doskonalenie umiejetności określania czasu.  

 Metoda Dobrego Startu:

 wielotorowe wspieranie umiejętności grafomotorycznych

GRUPA SÓWKI

Malowanie palcami na dużych powierzchniach: 

doskonalenie umiejętności z zakresu małej motoryki, 

ćwiczenie planowania, rozbudzanie kreatywności.

Zabawy ogrodowe z okazji Dnia Dziecka.

Zabawa ruchowa pt. "Muzyczne krzesełka".

GRUPA WIEWÓRKI

Zabawa skoczna- doskonalenie skoku obunóż, reagowanie na zmiany tempa i zatrzymania muzyki, planowanie ruchu ciała oraz koordynacji.

Wesołe zabawy z okazji Dnia Dziecka

Samodzielne przygotowanie kanapek na śniadanie.

GRUPA NIEDŹWIADKI

Pisanie życzeń dla mam: doskonalenie umiejętności pisania: koordynacji "ręka- oko", planowania ruchu ręki.

            Odwzorowywanie              życzeń za pomocą                      programu                    komputerowego: 

doskonalenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji "ręka-oko".

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z użyciem hoola-hop: ćwiczenie dużych grup mięśniowych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.               

GRUPA JEŻYKI

Rysowanie serc
dla mam.

Ćwiczenie motoryki małej oraz utrwalania znajomości liter
    podczas zabaw z piaskiem kinetycznym.

Paluszkowe zabawy stolikowe: wspieranie rozwoju małej motoryki, koordynacji "oko-ręka", ćwiczenie koncentracji uwagi.

Zabawa badawcza "Owady w ogrodzie".

GRUPA SÓWKI

Chodnikowe rysunki. 
Zabawa matematyczna doskonalająca umiejętności przeliczania,

 a także nazywania figur geometrycznych i segregowania ich ze względu na kształt. 

GRUPA WIEWÓRKI

Praca samodzielna
z wybranymi przez dzieci materiałami Montessori: 

wspomaganie rozwoju małej motoryki, koncentracji oraz umiejętności społecznych 

(czekanie na swoją kolej, porządkowanie materiału dla kolejnej osoby).

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773 

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise