Zajęcia

                          Przedszkole nie może być nudne! Kto chciałby chodzić do nudnego przedszkola?

Przedszkole Zielona Wyspa stosuje indywidualne podejście do każdego dziecka, dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój oraz o poczucie przynależności do grupy.

Proponujemy szeroki wachlarz działań programowych, tak by każde dziecko znalazło coś interesującego dla siebie.

Każdego dnia nasze nauczycielki prowadzą zajęcia, obejmujące działania w różnych obszarach edukacyjnych i sferach rozwojowych. Sięgamy po uznane metody pracy, staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania. Kładziemy nacisk na samodzielność i aktywność… bo dzieciństwo to czas badania i odkrywania.

Edukację w obszarze języka ojczystego prowadzimy w odwołaniu do Metody Dobrego Startu i czytania globalnego inspirowanego metodami Ireny Majchrzak, Glenna Domana i Naturalnej Nauki Języka. Każdego dnia o stałej porze czytamy dzieciom książki. Zachęcamy dzieci do analizowania treści słuchanych baśni i opowiadań – rozmawiamy o tekście, a także inscenizujemy lub ilustrujemy jego fragmenty.

Myślenie matematyczne rozwijamy poprzez realizację programu „Dziecięca matematyka”. Codziennie stwarzamy dzieciom okazję do przeliczania i rachowania, uczymy klasyfikacji, orientacji w przestrzeni, robimy pomiary długości i wagi, kształtujemy intuicje geometryczne i konstruujemy wspólnie z dziećmi gry matematyczne.

Korzystamy z inspiracji Pedagogiki Marii Montessori – kładziemy nacisk na umiejętności samoobsługowe i zachęcamy dzieci do samodzielności podczas prac porządkowych. Wierzymy w dziecięcą siłę i możliwości. Robimy wszystko, żeby im „pomóc zrobić to samemu”.

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze w terenie, zakładamy z dziećmi hodowle, zachęcamy do wspólnych prac w ogrodzie. Stwarzamy okazje do zabaw badawczych, doświadczeń i eksperymentowania.

Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez realizację zestawów ćwiczeń K. Wlaźnik, codzienne zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali i w ogrodzie, także z wykorzystaniem pomocy do Integracji Sensorycznej.

Jesteśmy nastawieni na twórczą aktywność dzieci. Sięgamy do metody Dziamskiej, Labana, dramy, pedagogiki zabawy i wielu innych.

W ramach zajęć programowych oferujemy rytmikę i język angielski.

Zawsze na początku roku szkolnego nasza logopeda przeprowadza przesiewowe badania rozwoju mowy i konsultacje logopedyczne.

Współpracujemy z psychologiem i pedagogiem specjalnym, którzy wspierają nasze nauczycielki w diagnozie rozwoju, pracy wychowawczej oraz niwelowaniu trudności dziecka.

 W porozumieniu z Radą Rodziców organizujemy różnorodne warsztaty, wycieczki i spotkania z ciekawymi gośćmi.

Dodatkowo proponujemy popołudniowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.                                                                                           

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773 

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise