Zajęcia

                          Przedszkole nie może być nudne! Kto chciałby chodzić do nudnego przedszkola?

Przedszkole Zielona Wyspa stosuje indywidualne podejście do każdego dziecka, dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój oraz o poczucie przynależności do grupy.

Proponujemy szeroki wachlarz działań programowych, tak by każde dziecko znalazło coś interesującego dla siebie.

Każdego dnia nasze nauczycielki prowadzą zajęcia, obejmujące działania w różnych obszarach edukacyjnych i sferach rozwojowych. Sięgamy po uznane metody pracy, staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania. Kładziemy nacisk na samodzielność i aktywność… bo dzieciństwo to czas badania i odkrywania.

Edukację w obszarze języka ojczystego prowadzimy w odwołaniu do Metody Dobrego Startu i czytania globalnego inspirowanego metodami Ireny Majchrzak, Glenna Domana i Naturalnej Nauki Języka. Każdego dnia o stałej porze czytamy dzieciom książki. Zachęcamy dzieci do analizowania treści słuchanych baśni i opowiadań – rozmawiamy o tekście, a także inscenizujemy lub ilustrujemy jego fragmenty.

Myślenie matematyczne rozwijamy poprzez realizację programu „Dziecięca matematyka”. Codziennie stwarzamy dzieciom okazję do przeliczania i rachowania, uczymy klasyfikacji, orientacji w przestrzeni, robimy pomiary długości i wagi, kształtujemy intuicje geometryczne i konstruujemy wspólnie z dziećmi gry matematyczne.

Korzystamy z inspiracji Pedagogiki Marii Montessori – kładziemy nacisk na umiejętności samoobsługowe i zachęcamy dzieci do samodzielności podczas prac porządkowych. Wierzymy w dziecięcą siłę i możliwości. Robimy wszystko, żeby im „pomóc zrobić to samemu”.

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze w terenie, zakładamy z dziećmi hodowle, zachęcamy do wspólnych prac w ogrodzie. Stwarzamy okazje do zabaw badawczych, doświadczeń i eksperymentowania.

Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez realizację zestawów ćwiczeń K. Wlaźnik, codzienne zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali i w ogrodzie, także z wykorzystaniem pomocy do Integracji Sensorycznej.

Jesteśmy nastawieni na twórczą aktywność dzieci. Sięgamy do metody Dziamskiej, Labana, dramy, pedagogiki zabawy i wielu innych.

W ramach zajęć programowych oferujemy rytmikę i język angielski.

Zawsze na początku roku szkolnego nasza logopeda przeprowadza przesiewowe badania rozwoju mowy i konsultacje logopedyczne.

W porozumieniu z Radą Rodziców organizujemy różnorodne warsztaty, wycieczki i spotkania z ciekawymi gośćmi.

Dodatkowo proponujemy popołudniowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.                                                                                           

                                                 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

                                                  ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

                                                 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<Zabawy sztuką>

     Zajęcia łączą w sobie elementy teatru, literatury i szeroko pojętej plastyki. Kontakt z literaturą i teatrem pomaga rozwijać wyobraźnię i wrażliwość, wzbogaca wiedzę

o świecie, rozwija pamięć, koncentrację i myślenie. Zabawy plastyczne kształtują poczucie estetyki, wrażliwość na piękno, pomagają zdobywać wiedzę o otaczającym świecie.

      Na naszych zajęciach uruchomimy wszystkie typy ekspresji dziecięcej: plastyczną, słowną, muzyczną i ruchową. Będziemy naśladować, inscenizować, tworzyć, czytać, opowiadać i… dobrze się bawić.

      Zajęcia poprowadzi pani Justyna, która poza kwalifikacjami z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej, posiada dyplom magistra filologii polskiej w specjalności teatrologia.


< Sensoszkraby – zajęcia z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej

      Integracja sensoryczna to zdolność odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły. Celem zajęć z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, dzięki któremu możemy segregować, porządkować i składać pojedyncze bodźce w kompletne reakcje mózgu. Od przebiegu tych procesów zależą takie umiejętności jak mowa, czytanie, pisanie czy liczenie.

      Jednocześnie takie zajęcia są atrakcyjne i interesujące dla dziecka oraz całkowicie pochłaniają jego aktywność, gdyż mają charakter wesołej zabawy ruchowej. Będziemy więc przechodzić przez magiel, próbować swoich sił na równoważni, stąpać po ścieżkach sensorycznych, przechodzić przez tory przeszkód, ugniatać, lepić, mieszać... i wiele, wiele innych.

      Zajęcia poprowadzi pani Patrycja, która ma także wykształcenie w kierunku pedagogiki specjalnej, jest specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapeutką Integracji Sensorycznej.


<Taneczne wygibasy>

      Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Usprawnia ogólną motorykę oraz koordynację ruchową, poprawia sylwetkę, kształtuje świadomość ciała. Pomaga pokonać nieśmiałość, kształtuje wrażliwość estetyczną, a także rozładowuje emocje.

      Zajęcia w naszym przedszkolu dostosowane są do każdej grupy wiekowej. Będziemy poznawać tańce z różnych zakątków świata, odkrywać tańce ludowe, uczestniczyć w różnorodnych zabawach z wykorzystaniem muzyki.

     Zajęcia poprowadzi pani Daria, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; dyplomantka kursu animacji czasu wolnego wraz z tańcem; nieustannie szkoli się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w zakresie pedagogiki tańca.


<Turlaki - Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne>

     Ruch rozwijający to metoda terapeutyczna opracowana przez brytyjską nauczycielkę wychowania fizycznego i fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne, opierająca się na założeniu, że ruch jest idealnym narzędziem do oddziaływania na rozwój psychoruchowy dziecka oraz pozwala na korekcję ewentualnych trudności rozwojowych.

     Nasze TURLAKI mają na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, uzyskanie rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia i odczucie radości z zabawy. Jednocześnie – zgodnie z założeniami Ruchu Rozwijającego – prowadzić będą do poznania własnego ciała, stopniowego poznania własnych możliwości ruchowych, zdolności samokontroli poszczególnych części ciała oraz swobody orientacji w otaczającej dziecko przestrzeni. Ponadto zwiększą poczucie własnej siły i wartości, zaufanie do samego siebie oraz pozwolą na wytworzenie poczucia związku z drugim człowiekiem i współdziałanie w grupie.

     Będziemy więc kołysać się w kocu i próbować się nawzajem przeturlać, spróbujemy przesunąć „skałę” i rozpakować „paczkę”, i sprawdzimy, czy da się wstać, trzymając się w kole za ręce.

     Zajęcia poprowadzi pani Joanna, dyplomantka kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

<Mały podróżnik> 

      Podczas zajęć zabierzemy dzieci w podróż poprzez kontynenty – w celu poznawania

i rozwijania zainteresowania różnymi kulturami i zwyczajami. Będziemy wykonywać flagi państw, budować makiety charakterystycznych dzieł architektury, próbować typowych smaków, odtwarzać zwyczaje i rozmawiać o codziennym życiu mieszkańców. A przy okazji – jak na wielokulturowy mix przystało – poznamy wiele zwrotów w różnych językach.

     Zajęcia poprowadzi pani Joanna, która poza wykształceniem pedagogicznym, legitymuje się dyplomem z zakresu kulturoznawstwa i ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć podróżniczych dla dzieci.


  < Zajęcia logopedyczne>

     Zajęcia logopedyczne dla młodszych dzieci z elementami logorytmiki.

     Zajęcia mają na celu usprawnić narządy artykulacyjne, kształtować prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej oraz doskonalić mowę. Warsztaty opierać się będą na ćwiczeniach oddechowych, "gimnastyce" języka, warg i żuchwy, ćwiczeniach ogrodniczych oraz treningu pamięci.

     Zajęcia poprowadzi pani Karolina, która po zdobyciu wykształcenia w zakresie wychowania przedszkolnego, kontynuuje studia na kierunku: logopedia.

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773 

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise