Zajęcia

Przedszkole nie może być nudne! Kto chciałby chodzić do nudnego przedszkola?

Przedszkole Zielona Wyspa stosuje indywidualne podejście do każdego dziecka, dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój oraz o poczucie przynależności do grupy.

Proponujemy szeroki wachlarz działań programowych, tak by każde dziecko znalazło coś interesującego dla siebie.

Każdego dnia nasze nauczycielki prowadzą zajęcia, obejmujące działania w różnych obszarach edukacyjnych i sferach rozwojowych. Sięgamy po uznane metody pracy, staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania. Kładziemy nacisk na samodzielność i aktywność… bo dzieciństwo to czas badania i odkrywania.

Edukację w obszarze języka ojczystego prowadzimy w odwołaniu do Metody Dobrego Startu i czytania globalnego inspirowanego metodami Ireny Majchrzak, Glenna Domana i Naturalnej Nauki Języka. Każdego dnia o stałej porze czytamy dzieciom książki. Zachęcamy dzieci do analizowania treści słuchanych baśni i opowiadań – rozmawiamy o tekście, a także inscenizujemy lub ilustrujemy jego fragmenty.

Myślenie matematyczne rozwijamy poprzez realizację programu „Dziecięca matematyka”. Codziennie stwarzamy dzieciom okazję do przeliczania i rachowania, uczymy klasyfikacji, orientacji w przestrzeni, robimy pomiary długości i wagi, kształtujemy intuicje geometryczne i konstruujemy wspólnie z dziećmi gry matematyczne.

Korzystamy z inspiracji Pedagogiki Marii Montessori – kładziemy nacisk na umiejętności samoobsługowe i zachęcamy dzieci do samodzielności podczas prac porządkowych. Wierzymy w dziecięcą siłę i możliwości. Robimy wszystko, żeby im „pomóc zrobić to samemu”.

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze w terenie, zakładamy z dziećmi hodowle, zachęcamy do wspólnych prac w ogrodzie. Stwarzamy okazje do zabaw badawczych, doświadczeń i eksperymentowania.

Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez realizację zestawów ćwiczeń K. Wlaźnik, codzienne zabawy i ćwiczenia ruchowe w sali i w ogrodzie, także z wykorzystaniem pomocy do Integracji Sensorycznej.

Jesteśmy nastawieni na twórczą aktywność dzieci. Sięgamy do metody Dziamskiej, Labana, dramy, pedagogiki zabawy i wielu innych.

W ramach zajęć programowych oferujemy rytmikę i język angielski.

Zawsze na początku roku szkolnego nasza logopeda przeprowadza przesiewowe badania rozwoju mowy i konsultacje logopedyczne.

W porozumieniu z Radą Rodziców organizujemy różnorodne warsztaty, wycieczki i spotkania z ciekawymi gośćmi.

Dodatkowo proponujemy popołudniowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

                                               

                                                  ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zajęcia plastyczne

„Człowiek jest istotą twórczą”, powiedział Friedrich Froebel, dlatego warto od najmłodszych lat zachęcać dzieci do twórczych zabaw ze sztuką. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawowa formą uczenia się, oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości.

Na zajęciach plastycznych dzieci, zostaną wprowadzone w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznają się z wybranymi dziełami i ich twórcami, będą rozwijać poczucie estetyki i wrażliwości na piękno, wezmą udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych oraz poznają szereg różnorodnych techniki plastycznych, wykraczających poza typowe zajęcia plastyczne w przedszkolu.

Zajęcia poprowadzi pani Anna. W pracy licencjackiej i magisterskiej zajmowała się badaniem sposobów rozwijania twórczości i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym. Brała udział w kursach z zakresu plastyki: kurs malarstwa, warsztaty pracy z drewnem i decoupage, kurs „Techniki plastyczne dla dzieci”.

Zajęcia literacko-teatralne

Teatr uczy, bawi, wychowuje... Zabawy z literaturą i teatrem pomagają rozwijać wyobraźnię i wrażliwość, wzbogacają wiedzę o świecie, rozwijają pamięć, koncentrację i myślenie. Na naszych zajęciach uruchomimy wszystkie typy ekspresji dziecięcej: słowną, muzyczną, ruchową, plastyczną... Będziemy naśladować, inscenizować, czytać, opowiadać, tworzyć i dobrze się bawić!

Zajęcia literacko-teatralne poprowadzi pani Justyna. Pani Justyna poza studiami z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej, ukończyła także studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności teatrologia.

Zajęcia taneczne

Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Usprawnia ogólną motorykę oraz koordynację ruchową, kształtuje świadomość ciała. Pomaga pokonać nieśmiałość, kształtuje wrażliwość estetyczną, a także rozładowuje emocje.

Zajęcia w naszym przedszkolu dostosowane będą do każdej grupy wiekowej. Poprzez zabawę dzieci będą mogły poznać integracyjne tańce zaczerpnięte z kultur różnych zakątków świata, odkryć tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, ludowej i rozrywkowej, uczestniczyć w zabawach z bliska i daleka.

Zajęcia poprowadzi pani Daria, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła także kurs animacji czasu wolnego wraz z tańcem w animacji. Dodatkowo nieustannie szkoli się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów tańca pod kątem pedagogiki tańca.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne dla młodszych dzieci z elementami logorytmiki.

Zajęcia mają na celu usprawnić narządy artykulacyjne, kształtować prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej oraz doskonalić mowę. Warsztaty opierać się będą na ćwiczeniach oddechowych, "gimnastyce" języka, warg i żuchwy, ćwiczeniach ogrodniczych oraz treningu pamięci.

Zajęcia poprowadzi pani Karolina, która po zdobyciu wykształcenia w zakresie wychowania przedszkolnego, kontynuuje studia na kierunku: logopedia.

”Przyjaciele Zippiego”

Zajęcia z programu wspierania umiejętności społecznych "Przyjaciele Zippiego" dla dzieci starszych: 5- i 6-latków.

Zajęcia mają na celu kształtować i rozwijać umiejętności psychospołeczne. Uczą różnych sposób radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalenia relacji dzieci z innymi ludźmi.

Na program składa się 6 części tematycznych (po 4 spotkania w każdej części):

uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, przeżywanie zmiany i straty, radzenie sobie z trudnościami.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu, korzystając z tych umiejętności, będą lepiej funkcjonować w wieku szkolnym, w młodości i w życiu dorosłym.

Zajęcia poprowadzi pani Karolina, która odbyła specjalne szkolenie dla trenerów programu "Przyjaciele Zippiego".

Zajęcia pt. „Słucham, patrzę, rozumiem” – Trening Uwagi

Trening Uwagi skupia się głównie na pracy nad koncentracją uwagi w grupie, nie dlatego, że jest to łatwiejsze, czy tańsze wyjście, ale dlatego, że jest to najlepsza i najdogodniejsza sytuacja uczenia naszych podopiecznych relacji z drugim człowiekiem – komunikacji, czekania na swoją kolej.

Wielu z nas, terapeutów, nauczycieli szuka nowych rozwiązań, odpowiedzi na pytania i stara się rozwiązać problemy swoich podopiecznych. Proponujemy Trening Uwagi wg Giny Davies – ze względu na wielką wartość terapeutyczną oraz niewątpliwie atrakcyjność formy za którą przepadają dzieciaki. Trening Uwagi to zajęcia, które mają głównie na celu: przygotowanie dzieci do nauki w grupie; dzielenie wspólnego pola uwagi; jak również niwelowanie trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji z drugą osobą. Ustrukturalizowanie zajęć, podział na etapy, zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczestnikom treningu poprzez jego przewidywalność. Dodatkowo obniża lęk, ułatwia dziecku włączenie się w aktywność. Taka konstrukcja zajęć sprzyja procesowi uczenia się. W trakcie Treningu Uwagi dzieci uczą się również przestrzegać reguł i zasad obowiązujących w grupie, rozwijają umiejętność naśladownictwa, wypracowują gotowość do współpracy. A poza tym to świetna zabawa.

Zajęcia poprowadzi pani Patrycja, która ma także wykształcenie w kierunku pedagogiki specjalnej, jest specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapeutką Integracji Sensorycznej.

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773 

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise