Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

                                    W zarządzaniu placówką kierujemy się interesem dziecka. 

            Stawiamy na zrównoważony plan dnia, w którym jest czas na aktywność pod kierunkiem (zajęcia, praca indywidualna z nauczycielem) oraz czas na aktywność swobodną (kiedy to dziecko wybiera i planuje swoje działania).

            Doceniamy wartość zabawy - wiemy, że jest motorem rozwoju dziecka, zarówno społecznego, jak i poznawczego - dlatego przeznaczamy na nią, obok zajęć, najbardziej jakościowy czas.

            Wiemy, jak ważne jest to, co znajduje się w przestrzeni dziecka, dlatego korzystamy z szerokiej i stale powiększanej puli pomocy dydaktycznych, odpowiednio dobranych do potrzeb rozwojowych dzieci.

            Pozwalamy dzieciom na współtworzenie… Razem tworzymy pomoce do kącików i wspólnie modyfikujemy plan dnia.

             Jemy razem z dziećmi, przekazując im wzorce zachowań przy stole oraz szeroko pojętą kulturę jedzenia. Wspólne posiłki pozwalają nawiązać emocjonalną relację pomiędzy biesiadnikami i budują pozytywne skojarzenia z jedzeniem; są też okazją do komponowania dań i rozmowy na temat smaków i upodobań.

            Sprzątamy razem przestrzenie, w których przebywamy, zaszczepiając w dzieciach samodzielność i radość z niesienia pomocy. 

            Stawiamy wysokie oczekiwania w zakresie jakości podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych i wspieramy nauczycieli we wdrażaniu zalecanych i innowacyjnych metod pracy z dziećmi.

            Wspieramy i motywujemy nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji poprzez realizację awansu zawodowego zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz umożliwianie uczestnictwa w szkoleniach i kursach.

            Dbamy o efektywną komunikację pomiędzy nauczycielami, rodzicami i kadrą zarządzającą.

            W przedszkolu zrealizowano projekt HR Leader, który pomaga nam udoskonalić nasze umiejętności zarządzania placówką.

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise