Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

            Tworzymy dobrą atmosferę do współpracy między wszystkimi uczestnikami naszej społeczności.

       Przedszkole to nie miejsce – przedszkole to dzieci i ich rodzice, to panie nauczycielki, to relacje,     dające poczucie bezpieczeństwa i warunki do rozwoju.

       Doceniamy wszystkich członków naszej społeczności: Dzieci, Rodziców, Nauczycielki, Personel wspomagający, Kadrę zarządzającą. Widzimy, jak ważny jest wkład wszystkich dorosłych, tworzących otoczenie dziecka. Wierzymy, że tyko działając razem jesteśmy w stanie zbudować spójny i bezpieczny świat dziecka, z dobrym klimatem do rozwoju i poznawania świata      oraz pokonywania ewentualnych trudności.

       Naszym nieocenionym partnerem jest Rada Rodziców, z którą możemy wspólnie ustalać kierunki rozwoju oraz cele, jakie chcemy osiągnąć w pracy z dziećmi. Rada Rodziców inicjuje różnorodne akcje, mające na celu wzbogacenie oferty placówki.


Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise