Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

               Wprowadzamy nowatorskie metody i innowacyjne rozwiązania.

                W pracy z dziećmi sięgamy po uznane metodyki, ale też szukamy innowacji. 

               Nasze nauczycielki regularnie prowadzą zajęcia z wykorzystaniem: Metody Dobrego Startu, globalnych metod nauki czytania    I. Majchrzak, G. Domana oraz Naturalnej Nauki Języka, metody twórczego myślenia J. Osborne, „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metody gimnastyki twórczej R. Labana, metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metody edukacji poprzez ruch D. Dziamskiej, metody projektów, bajkoterapii, dramy i pedagogiki zabawy „Klanza”.

              Inspirujemy się nurtami i myślą pedagogiczną z przełomu XIX i XX wieku – okresu, w którym (w końcu!) doszło do głosu przekonanie, że dziecko powinno stać się podmiotem w procesie nauczania i wychowania, że proces ten musi uwzględniać jego właściwości psychiczne oraz indywidualne potrzeby i zainteresowania, a także umożliwiać mu aktywności i dawać szansę twórczego działania. 

          Przekonani o słuszności takiego podejścia, korzystamy z rozwiązań pedagogiki: 

- Marii Montessori (praca własna, praca z pomocami, lekcje ciszy),

- Helen Parkhurst (elementy planu daltońskiego),

- Celestyna Freineta (gazetka, technika swobodnego tekstu),

- Rudolfa Steinera (projekt twórczy „przedszkole bez zabawek”),

- Janusza Korczaka (samorządność dzieci).

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise