free portfolio website templates

Fundusze unijne

Żłobek Zielona Wyspa II powstał dzięki współudziale funduszy europejskich i został wpisany do rejestru żłobków niepublicznych miasta Krakowa, a wpis ten uprawnia nas do uzyskiwania dofinansowania na pobyt oraz wyżywienie maluchów w naszym żłobku.

Nasz żłobek brał udział w projekcie PIERWSZE KROKI – Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – wracających lub dopiero wchodzących na rynek pracy poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku sprawującym wielogodzinną, kompleksową opiekę nad dzieckiem w Krakowie. 

Celem głównym projektu było utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w Krakowie. Planowane  utworzenie 45 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, z których będzie mogło skorzystać 45 uczestników projektu. 1 dziecko będzie mogło być objęte programem nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W celu zapewnienia prawidłowej opieki i warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci w ramach projektu wynajęte zostały pomieszczenia przeznaczone na działalność żłobka i przeprowadzony został ich remont, zakupione zostały meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie kuchni, zatrudnionych zostało 9 opiekunek.

Planowane efekty projektu obejmują umożliwienie osobom pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 powrotu/wejścia na rynek pracy. Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne, bierne zawodowo, pozostające bez pracy, które nie mogą powrócić/wejść na rynek pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3. 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 899 975,00 ZŁ. 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 764 978,75 ZŁ.

Mobirise
Adres

ul. Balicka 14A
30- 149 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
513 779 886

e-mail: bronowicezielonawyspa.edu.pl

Mobirise