ZAPISY

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025


W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021 (tj. dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym spoza naszego przedszkola. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (na zasadzie obowiązku szkolnego). Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez nie 2,5 lat, jeśli po zakończeniu rekrutacji przedszkole ma wolne miejsca. Przydział do poszczególnych grup odbywa się po zakończeniu rekrutacji.


Nasze przedszkole jest placówką publiczną, w której odpłatność jest na takich samych zasadach jak w przedszkolach samorządowych, tj. 5 godzin podstawy programowej za darmo, każda następna rozpoczęta godzina jest płatna 1,30 zł.

Opłata za wyżywienie: 18,50 zł za 4 posiłki dziennie.

Nie pobieramy opłat za wpisowe, pomoce piśmiennicze oraz dydaktyczne, w tym podręczniki, potrzebne dzieciom do codziennej pracy.


Więcej informacji:  

sekretariat@zielonawyspa.edu.pl lub telefonicznie 511 710 773; 

                                                            dyrektor@zielonawyspa.edu.pl lub telefonicznie 505 160 113.                                                                                                                          

Mobirise
Adres

ul. Judyma 16
30- 436 Kraków

Dane kontaktowe

telefon:
511 710 773 
505 160 113

e-mail: sekretariat@zielonawyspa.edu.pl

Mobirise